757,00 S DPH

Kabinetový typ multifunkčnej úpravy vody ECOMIX® je určený pre veľmi malé objekty ako napr. chatky, domčeky s 1-2 osobami.

856,00 S DPH

Kabinetový typ zariadenia na odstránenie dusičnanov z vody je určený pre malé objekty ako rodinné domy s 2-4 osobami.

978,00 S DPH

Simplexný typ multifunkčnej úpravy vody ECOMIX® je určený pre objekty ako napr. rodinné domy s 2 - 4 osobami.

987,00 S DPH

Simplexný typ odželeznenia vody (aj odmanganovania ) je určený pre objekty ako napr. rodinné domy s max. 4 osobami.

987,00 S DPH

Simplexný typ odmanganovania vody (aj odželeznenia ) je určený pre objekty ako napr. rodinné domy s max. 4 osobami.

1.043,00 S DPH

Simplexný typ zmäkčovača vody je určený pre objekty ako napr. rodinné práčovne, rodinné penzióny, čerpacie stanice PHM, teplovodné kotolne do 500 kW.

1.050,00 S DPH

Duplexný typ zmäkčovača vody je určený pre objekty ako napr. rodinné práčovne, rodinné penzióny, čerpacie stanice PHM, teplovodné kotolne do 500 kW.

1.085,00 S DPH

Simplexný typ zariadenia na odstránenie dusičnanov z vody je určený pre objekty ako malé rodinné penzióny s max. 4 izbami.

1.319,00 S DPH

Simplexný typ multifunkčnej úpravy vody ECOMIX® je určený pre objekty ako napr. rodinné domy, kde parametre studničnej hodnoty viac prevyšujú povolený limit.

1.518,00 S DPH

DUPLEXNÝ typ odchlórovania vody aktívnym uhlím je určený pre malé objekty ako napr. malé rodinné penzióny max 6 izbami.

1.742,00 S DPH

DUPLEXNÝ typ odželeznenia vody (aj odmanganovania) je určený pre objekty ako napr. menšie rodinné penzióny s max. 6 izbami.

1.742,00 S DPH

DUPLEXNÝ typ odmanganovania vody (aj odželeznenia) je určený pre objekty ako napr. menšie rodinné penzióny s max. 6 izbami.