Často kladené otázky

1. Čo je tvrdá voda?

Jedná sa o vodu ktorá má vyššie množstvo vápnika a horčíka. Tvrdá voda je zdrojom usadzovania vodného
kameňa ktorý poškodzuje zariadenia v domácnosti a všade kde sa používa tvrdá voda.

 

2. Ako zistiť tvrdosť vody?

Prvá možnosť je údaj z rozboru vody ktorý vám vypracuje akreditované pracovisko. Druhá možnosť je
odmeranie tvrdosti vody v domácich podmienkach kvapkami OKT-1 ktoré sú v našom e-shope dostupné.
Za tvrdú vodu sa považuje voda ˃2,5 mmol/lit. (˃14°dH).

 

3. Čo je zmäkčovanie vody?

Jedná sa o osvedčený spôsob úpravy vody na princípe výmeny iónov vápnika a horčíka za ióny sodíka.
Zariadenie na zmäkčovanie vody používa katexovú náplň s regeneráciou v Na cykle, kde regenerant je
tabletová soľ. Ponuku zariadení na zmäkčovanie vody nájdete v našom e-shope.

 

4. Aká je životnosť katexovej náplne v zmäkčovači?

Životnosť náplne je 8 až 10 rokov a náplň je možné jednoducho vymeniť za novú náplň.

 

5. Dokážem si zmäkčovanie vody nainštalovať sám?

Zariadenie na zmäkčovanie vody je u nás skontrolované, prednastavené a pripravené na používanie.
Inštaláciu zvládne bežný vodoinštalatér alebo zručný muž. Samozrejmosťou je pribalený návod na inštaláciu,
schéma zapojenia a návod na používanie.
V prípade, že si chcete nechať nainštalovať odborne, sme pripravení zariadenie nainštalovať v rámci SR za
prijateľné ceny. Požiadavku na inštaláciu riešime na základe Vášho záujmu.

 

6. Na čo nezabudnúť pri montáži zmäkčovača vody?

Pred zmäkčovačom vody je potrebné nainštalovať potrubný filter mechanických nečistôt s vložkou ≤ 100μm.
Zariadenie vyžaduje napojenie do štandardej elektrickej zásuvky 230V a napojenie do odpadu záhradnou
hadicou. Vhodnou pomôckou pre inštaláciu je montážny blok a nerezové hadice.

 

7. Je prevádzka zmäkčovača vody automatická?

Áno, zariadenie na zmäkčovanie vody pracuje plne automaticky. Jediná povinnosť obsluhy je občasné
doplnenie tabletovej soli do zásobníka. Doplnenie sa vyžaduje 1x 3-6 týždňov podľa spotreby mäkkej vody.

 

8. Aká je životnosť náplne Pyrolox v odželezňovaní a odmánganovaní?

Životnosť náplne Pyrolox závisí predovšetkým od množstva Fe a Mn vo vašej vode. Druhým faktorom
ovplyvňujúcim životnosť náplne je spotreba upravenej vody. Odhadovaná životnosť náplne je 2-4 roky
a náplň je možné jednoducho vymeniť za novú náplň.

 

9. Čo je reverzná osmóza?

Reverzná osmóza pracuje na princípe, že voda je pod vysokým tlakom pretláčaná cez veľmi jemnú osmotickú
membránu. Táto priepustnosť membrány je tak malá, že membrána zachytí aj najmenšie sedimenty až
baktérie. Voda z reverznej osmózy však NIE JE určená na pitie, nakoľko z vody sú odstránené všetky minerály
potrebné pre ľudský organizmus. Voda z reverznej osmózy sa používa ako technická voda!

 

10. Je voda z reverznej osmózy určená na pitie?

NIE, voda z reverznej osmózy NIE JE určená na pitie. Jedná sa o tzv. „mŕtvu vodu“ bez akýchkoľvek
minerálov, ktoré sú potrebné pre ľudský organizmus. Voda sa používa na technické účely.

 

11. Potrebujem úpravu vody na vodu zo studne?

Odpoveď na túto otázku Vám dá jednoznačne až rozbor Vašej studničnej vody. V Protokole o analýze vašej
vody budú uvedené namerané hodnoty parametrov vody a výsledok, či voda splňuje podmienky pitnej vody
alebo nie. V prípade, že voda nevyhovuje na pitie, kontaktujte nás na e-mail: garant@garant.sk a my Vám
pripravíme ponuku na úpravu Vašej studničnej vody aby bola pitná.

 

12. Je potrebné odstrániť mangán z vody?

Mangán zhoršuje chuť a farbu vody a vysoké koncentrácie Mn sú podozrivé z degeneratívnych zmien
nervovej sústavy. Hodnota Mn pre pitnú vodu je max. 50 μg/l ( 0,05 mg/l).
V prípade, že vaša voda obsahuje väčšie množstvo mangánu ako je uvedené, je potrebné použiť zariadenie
na odmanganovanie vody.

 

13. Je potrebné odstrániť železo z vody?

Železo zhoršuje chuť a farbu vody, zanecháva fľaky na prádle, sanitárnej keramike, dlažbe a pod.
Hodnota Fe pre pitnú vodu je max. 0,20 mg/l.
V prípade, že vaša voda obsahuje väčšie množstvo železa ako je uvedené, je potrebné použiť zariadenie
na odželeznenie vody.

 

14. Ako odstránim baktérie vo vode?

Súčasťou života sú aj baktérie, ktoré sa bežne vyskytujú aj vo vode.
Niektoré baktérie sú viac, iné menej nebezpečné pre človeka a podľa toho je aj stanovené ktoré baktérie
voda nesmie vôbec obsahovať a ktoré majú povolenú hranicu obsahu vo vode.
V prípade, že vaša voda obsahuje mikrobiologické ukazovatele (baktérie), je potrebné vodu dezinfikovať.
Najjednoduchší spôsob dezinfekcie vody je UV dezinfekcia vody bez použitia chémie.
Pri výbere UV dezinfekcie dbajte na to, aby ste neprekročili maximálny povolený prietok vody UV
dezinfekciou.

 

15. Je chlórovanie studne účinné pre trvalé používanie studne?

Chemické ošetrenie (dezinfekcia) vody v studni jedno rázovým procesom (naliatie roztoku chlórňanu
sodného – napr. SAVO Originál) je len úvodným procesom, ktorý Vám nezaistí že počas používania vody zo
studne bude voda bez baktérií. Navyše tento proces je potrebné veľmi citlivo realizovať, nakoľko dávka
chlórňanu sodného (SAVO Originál) je len veľmi malá (rádovo ml). Prekračovania dávky môžu poškodiť vaše
zdravie.
Bezpečné dávkovanie dezinfekčného prostriedku zaistíte spoľahlivým a hlavne automatickým dávkovaním
dezinf.prostriedku čerpadlom TPG500 v spojitosti s impulzným vodomerom a zásobnou nádržou na chémiu.

 

16. Je UV dezinfekcia vody bezpečná?

UV dezinfekcia vody je bezpečná a schválená pre používanie podľa platných noriem a predpisov.
V prípade že UV dezinfekciu používate v súlade s návodom na prevádzku a obsluhu je zariadenie bezpečné
a plní úlohu dezinfekcie vody.

 

17. Dostane sa tabletová soľ do vody pri zmäkčovaní vody?

Tabletová soľ sa u zmäkčovača vody používa na regeneráciu katexovej náplne. Je to proces, pri ktorom sa
tabletová soľ (roztok) vedie do odpadu. V žiadnom prípade sa slaný roztok nemôže dostať do vašej pitnej
vody.

 

18. Kto mi v prípade poruchy zmäkčovača, UV dezinfekcie vykoná servis alebo opravu?

Všetky naše zariadenia, ktoré zakúpite na e-shope www.upravnevody.sk vám opravíme, skontrolujeme,
poprípade nainštalujeme (na základe predošlej dohody) priamo my v sídle našej spoločnosti alebo priamo
u Vás doma.

V prípade že sa nejedná o opravu v záruke, je to služba spoplatnená.

 

19. Kde kúpim náhradnú UV lampu?

Náhradnú UV lampu kúpite na e-shope www.upravnevody.sk
Pred výberom UV lampy si skontrolujte správny typ UV lampy pre vašu UV dezinfekciu.

 

20. Sú k zariadeniam na úpravu vody návody na inštaláciu a obsluhu v slovenskom jazyku?

Ku všetkým nami dodávaným zariadeniam na e-shope www.upravnevody.sk sú pribalené spolu so
zariadením aj návody v slovenskom jazyku a schéma zapojenia.