Profesionálne zariadenia na ÚPRAVU VODY

Často kladené otázky

Jedná sa o vodu ktorá má vyššie množstvo vápnika a horčíka. Tvrdá voda je zdrojom usadzovania vodného kameňa ktorý poškodzuje zariadenia v domácnosti a všade kde sa používa tvrdá voda.

Prvá možnosť je údaj z rozboru vody ktorý vám vypracuje akreditované pracovisko. Druhá možnosť je
odmeranie tvrdosti vody v domácich podmienkach kvapkami OKT-1 ktoré sú v našom e-shope dostupné.
Za tvrdú vodu sa považuje voda ˃2,5 mmol/lit. (˃14°dH).

Jedná sa o osvedčený spôsob úpravy vody na princípe výmeny iónov vápnika a horčíka za ióny sodíka.
Zariadenie na zmäkčovanie vody používa katexovú náplň s regeneráciou v Na cykle, kde regenerant je
tabletová soľ. Ponuku zariadení na zmäkčovanie vody nájdete v našom e-shope.

Životnosť náplne je 8 až 10 rokov a náplň je možné jednoducho vymeniť za novú náplň.
Zariadenie na zmäkčovanie vody je u nás skontrolované, prednastavené a pripravené na používanie. Inštaláciu zvládne bežný vodoinštalatér alebo zručný muž. Samozrejmosťou je pribalený návod na inštaláciu, schéma zapojenia a návod na používanie. V prípade, že si chcete nechať nainštalovať odborne, sme pripravení zariadenie nainštalovať v rámci SR za prijateľné ceny. Požiadavku na inštaláciu riešime na základe Vášho záujmu.

Pred zmäkčovačom vody je potrebné nainštalovať potrubný filter mechanických nečistôt s vložkou ≤ 100μm.
Zariadenie vyžaduje napojenie do štandardej elektrickej zásuvky 230V a napojenie do odpadu záhradnou
hadicou. Vhodnou pomôckou pre inštaláciu je montážny blok a nerezové hadice.

Áno, zariadenie na zmäkčovanie vody pracuje plne automaticky. Jediná povinnosť obsluhy je občasné
doplnenie tabletovej soli do zásobníka. Doplnenie sa vyžaduje 1x 3-6 týždňov podľa spotreby mäkkej vody.

Životnosť náplne Pyrolox závisí predovšetkým od množstva Fe a Mn vo vašej vode. Druhým faktorom ovplyvňujúcim životnosť náplne je spotreba upravenej vody. Odhadovaná životnosť náplne je 2-4 roky a náplň je možné jednoducho vymeniť za novú náplň.
Reverzná osmóza pracuje na princípe, že voda je pod vysokým tlakom pretláčaná cez veľmi jemnú osmotickú membránu. Táto priepustnosť membrány je tak malá, že membrána zachytí aj najmenšie sedimenty až baktérie. Voda z reverznej osmózy však NIE JE určená na pitie, nakoľko z vody sú odstránené všetky minerály potrebné pre ľudský organizmus. Voda z reverznej osmózy sa používa ako technická voda!
NIE, voda z reverznej osmózy NIE JE určená na pitie. Jedná sa o tzv. „mŕtvu vodu“ bez akýchkoľvek minerálov, ktoré sú potrebné pre ľudský organizmus. Voda sa používa na technické účely.
Odpoveď na túto otázku Vám dá jednoznačne až rozbor Vašej studničnej vody. V Protokole o analýze vašej vody budú uvedené namerané hodnoty parametrov vody a výsledok, či voda splňuje podmienky pitnej vody alebo nie. V prípade, že voda nevyhovuje na pitie, kontaktujte nás na e-mail: garant@garant.sk a my Vám pripravíme ponuku na úpravu Vašej studničnej vody aby bola pitná.

Mangán zhoršuje chuť a farbu vody a vysoké koncentrácie Mn sú podozrivé z degeneratívnych zmien
nervovej sústavy. Hodnota Mn pre pitnú vodu je max. 50 μg/l ( 0,05 mg/l).
V prípade, že vaša voda obsahuje väčšie množstvo mangánu ako je uvedené, je potrebné použiť zariadenie
na odmanganovanie vody.

Železo zhoršuje chuť a farbu vody, zanecháva fľaky na prádle, sanitárnej keramike, dlažbe a pod.
Hodnota Fe pre pitnú vodu je max. 0,20 mg/l.
V prípade, že vaša voda obsahuje väčšie množstvo železa ako je uvedené, je potrebné použiť zariadenie
na odželeznenie vody.

Súčasťou života sú aj baktérie, ktoré sa bežne vyskytujú aj vo vode.
Niektoré baktérie sú viac, iné menej nebezpečné pre človeka a podľa toho je aj stanovené ktoré baktérie
voda nesmie vôbec obsahovať a ktoré majú povolenú hranicu obsahu vo vode.
V prípade, že vaša voda obsahuje mikrobiologické ukazovatele (baktérie), je potrebné vodu dezinfikovať.
Najjednoduchší spôsob dezinfekcie vody je UV dezinfekcia vody bez použitia chémie.
Pri výbere UV dezinfekcie dbajte na to, aby ste neprekročili maximálny povolený prietok vody UV
dezinfekciou.

Chemické ošetrenie (dezinfekcia) vody v studni jedno rázovým procesom (naliatie roztoku chlórňanu
sodného – napr. SAVO Originál) je len úvodným procesom, ktorý Vám nezaistí že počas používania vody zo
studne bude voda bez baktérií. Navyše tento proces je potrebné veľmi citlivo realizovať, nakoľko dávka
chlórňanu sodného (SAVO Originál) je len veľmi malá (rádovo ml). Prekračovania dávky môžu poškodiť vaše
zdravie.
Bezpečné dávkovanie dezinfekčného prostriedku zaistíte spoľahlivým a hlavne automatickým dávkovaním
dezinf.prostriedku čerpadlom TPG500 v spojitosti s impulzným vodomerom a zásobnou nádržou na chémiu.

UV dezinfekcia vody je bezpečná a schválená pre používanie podľa platných noriem a predpisov.
V prípade že UV dezinfekciu používate v súlade s návodom na prevádzku a obsluhu je zariadenie bezpečné
a plní úlohu dezinfekcie vody.

Tabletová soľ sa u zmäkčovača vody používa na regeneráciu katexovej náplne. Je to proces, pri ktorom sa
tabletová soľ (roztok) vedie do odpadu. V žiadnom prípade sa slaný roztok nemôže dostať do vašej pitnej
vody.

Všetky naše zariadenia, ktoré zakúpite na e-shope www.upravnevody.sk Vám opravíme, skontrolujeme, poprípade nainštalujeme (na základe predošlej dohody) priamo my v sídle našej spoločnosti alebo priamo u Vás doma. V prípade že sa nejedná o opravu v záruke, je to služba spoplatnená.

Náhradnú UV lampu kúpite na e-shope www.upravnevody.sk
Pred výberom UV lampy si skontrolujte správny typ UV lampy pre vašu UV dezinfekciu.

Ku všetkým nami dodávaným zariadeniam na e-shope www.upravnevody.sk sú pribalené spolu so zariadením aj návody v slovenskom jazyku a schéma zapojenia.

GARANT MARTIN, spol. s.r.o. v číslach

1
rokov na trhu
1 +
spokojných zákazníkov