Odmangánovanie pitnej vody

Mangán (Mn) je, podobne ako železo (Fe), zdravotne nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti pitnej vody a spôsobuje hnedočiernu farbu, príp. horkú chuť. Mangán sa objavuje vo vode vylúhovaním z pôd, sedimentov a niektorých odumretých častí rastlín. Zvýšený obsah mangánu sa môže prejaviť aj v premnožení mangánových baktérií, ktoré môže viesť k upchávaniu vodovodného potrubia. Zvýšený výskyt mangánu vo vodách je sprevádzaný obvykle aj výskytom železa (viac o odželeznení).

Max. prípustná hodnota mangánu (Mn) pre pitnú vodu je 0,05 mg/l (50 μg/l).

Máte problém s hnedočiernými usadeninami v potrubí vody? Problém je vysoký obsah mangánu vo Vašej vode.

Ak máte problém so zvýšeným obsahom mangánu vo vode, naša spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami Vám rada pomôže.

Naše zariadenia na odmanganovanie vody znížia obsah mangánu vo vode vo vašej domácnosti, prevádzke, či firme. Používame osvedčené postupy, ktoré zabezpečia zníženie mangánu vo vode na úroveň parametrov pitnej vody. Zariadenia na odmanganovanie vody starostlivo skladáme z osvedčených komponentov priamo v našej prevádzke v Martine.

 

Každé zariadenie je kontrolované a vopred prednastavené u nás vo výrobe zariadenia.

Všetky údaje o prevádzke zariadenia sú zobrazované na displeji.
Čistá voda neznamená, že voda je len priezračná ale aj to, že je voda bez mangánu.

 

K úprave vody poskytujeme:

bezplatné poradenstvo

montáž a servis na celom území SR (platená služba)

garanciu seriózneho prístupu a profesionality (sme tu pre Vás od r. 1996)

 

Ako vybrať vhodné zariadenie na odmanganovanie vody:

Vezmite na zreteľ Vašu spotrebu vody a hodnoty Fe a Mn Vašej vody.
V technickom popise každého zariadenia je uvedený Max.prietok vody a Max.spotreba vody. Pri výbere zariadenia nesmie byť prekročený ani jeden z uvedených parametrov.

 

Odporúčené typy odmanganovania ( aj odželeznenia ) vody:

– pre Rodinný dom s max. 2 osobami odporúčame typ Garant 1054PT-RX67/WG-30
(platí pre Fe max.0,5 mg/l a Mn max. 0,1 mg/l)
– pre Rodinný dom s max. 4 osobami odporúčame typ Garant 1354PT-RX67/WG-55
(platí pre Fe max.1,0 mg/l a Mn max. 0,3 mg/l)
– pre malý rodinný penzión s max.6 izbami odporúčame typ Garant 1354PT-RX67/WGD-55
(platí pre Fe max.1,0 mg/l a Mn max. 0,3 mg/l)

 

Výhody odmanganovania vody:

Odmanganovanie vody je plne automatické a ekologické zariadenie. Nevyžaduje žiadnu obsluhu .

Odmanganovanie vody Vám odstráni problémy „hnedočiernych usadenín a horkastej chuti vody“ a podstatne predĺži životnosť vodovodných batérií, kotla na vykurovanie, zásobníka na teplú vodu sanitárnej keramiky.

Upravená voda nestráca svoju kvalitu, ba naopak, odstráni sa problém s hnedočiernymi nánosmi a horkastou chuťou vody.

 

Odmanganovanie vody GARANT má schválenie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR pre pitnú vodu!

Odmanganovanie vody GARANT za veľmi priaznivé ceny!

Odmanganovanie vody pre veľké objekty Vám navrhneme na mieru na základe Vášho dopytu zaslaním na e-mail: garant@garant.sk.