Služby

Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. poskytuje bezplatné poradenské služby v oblasti úpravy studničnej vody alebo úžitkovej vody, rekonštrukcií a výstavbe priemyselných kotolní, oblasti prevádzkovania kotolní a výbere vhodných technológií kotolní pre zníženie energetickej náročnosti výroby tepla.

Pre zvýšenie životnosti a účinnosti tepelných a chladiacich systémov ponúkame komplexné riešenie chemickej úpravy vody dávkovaním produktov KURITA. Súčasťou tejto služby sú aj analýzy vôd v tepelných a chladiacich systémoch.

Realizujeme dodávky technológií vrátane vypracovania projektovej dokumentácie, montáž dodávaných technológií ale riešime aj stavby na kľúč.

Zabezpečujeme dodávky náhradných dielov a kvalifikovaný servis v rámci celej SR pre:

Dodávame spotrebný tovar pre kotolne, tepelné systémy a chladiace systémy: