Dusičnany v pitnej vode

Dusičnany (NO3-) sú v malých množstvách prirodzenou súčasťou vôd. Prekročenie ich limitu spolu s dusitanmi (NO2-) signalizuje nadmerné používanie hnojív a úniky odpadových vôd zo žúmp, septikov a živočíšnych fariem.

V tráviacom trakte sa vplyvom niektorých druhov baktérií dusičnany redukujú na toxickejšie dusitany, ktoré po vstrebaní do krvi spôsobia premenu krvného farbiva hemoglobínu na methemoglobín, ktorého schopnosť prenášať kyslík je obmedzená.

Riziko methemoglobinémie hrozí najmä dojčatám do veku 6 mesiacov.

Odstraňovanie týchto látok z vody s vysokým množstvom dusičnanov je preto veľmi dôležité, aby zabránilo vzniku vážnych zdravotných problémov. V SR je povolená maximálna hodnota dusičnanov (NO3-) v pitnej vode 50 mg/liter.

Ak máte problém s Dusičnanmi vo vode, naša spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami Vám rada pomôže.

Pre naše zariadenia na odstránenie dusičnanov z vody vo vašej domácnosti, prevádzke, či firme používame osvedčené postupy, ktoré zabezpečia, aby nebol prekročený limit dusičnanov vo vašej vode ktorú používate.

Zariadenia na zníženie dusičnanov vo vode starostlivo skladáme z osvedčených komponentov priamo v našej prevádzke v Martine.

 

Každé zariadenie je kontrolované a vopred prednastavené u nás vo výrobe zariadenia.Všetky údaje na displeji sú zobrazované v slovenskom jazyku!!!!

Čistá voda neznamená, že voda je len priezračná ale aj to, že je voda bez dusičnanov.

 

K úprave vody poskytujeme:

– bezplatné poradenstvo

– montáž a servis na celom území SR (platená služba)

– garanciu seriózneho prístupu a profesionality (sme tu pre Vás od r. 1996)

 

Ako vybrať vhodné zariadenie na zníženie dusičnanov vo vode:

– Vezmite na zreteľ Vašu spotrebu vody a množstvo dusičnanov vo vašej vode

– V technickom popise každého zariadenia je uvedený Max.prietok vody a Max.spotreba vody. Pri výbere zariadenia nesmie byť prekročený ani jeden z uvedených parametrov.

 

Odporúčené typy Denitrácie (odstránenia dusičnanov z vody):

– pre Rodinný dom s max. 2 osobami odporúčame typ Garant 0835NI-RX79/KS-15

– pre Rodinný dom s väčšou spotrebou vody odporúčame typ Garant 1035NI-RX79/K-30

– pre malý rodinný penzión s max.4 izbami odporúčame typ Garant 1054NI-RX82/WG-40

 

Výhody Denitrácie (odstránenia dusičnanov z vody):

• Odstránenie dusičnanov z vody je plne automatické a ekologické zariadenie. Nevyžaduje žiadnu obsluhu okrem dosýpania tabletovej soli 1x za niekoľko týždňov.

• Zariadenie na odstránenie dusičnanov z vody Vám zabezpečí zdravú vodu, zbavenú dusičnanov, ktoré inak pre Vaše zdravie a hlavne zdravie detí predstavuje zdravotné riziko.

• Upravená voda nestráca svoju kvalitu.

• Zariadenie na odstránenie dusičnanov z vody GARANT má schválenie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR pre pitnú vodu!

• Denitrácia vody (odstránenie dusičnanov) GARANT za veľmi priaznivé ceny!

Denitráciu vody pre veľké objekty Vám navrhneme na mieru na základe Vášho dopytu zaslaním na e-mail: garant@garant.sk.