O firme

Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. začala svoju činnosť v r. 1996.

Hlavnými činnosťami spoločnosti je komplexná činnosť súvisiaca s úpravou vody a priemyselnou tepelnou technikou.

Úprava vody je oblasť činnosti spoločnosti, ktorá obsahuje nie len dodávky zariadení na úpravu vody, ale aj poradenskú činnosť, navrhovanie a realizácie úpravy vody pre rodinné domy, penzióny, chaty ale aj bytové domy a priemyselné prevádzky.
Najčastejšie dopytovanú úpravu vody – zmäkčovanie vody, robíme najosvedčenejšími spôsobmi vo svete. V poslednej dobe rastie dopyt po odmangánovaní vody a odstránení amónnych iónov z vody.
Čistá voda znamená mikrobiologicky ošetrená voda dezinfekciou, upravená znížením nadlimitných hodnôt železa, mangánu a ďalších nadlimitných parametrov vody. Úprava vody si vždy vyžaduje svedomitý prístup zo strany dodávateľa ale aj samotného prevádzovateľa. Základom pitnej vody je dezinfekcia vody.
Dezinfekcia vody rieši mikrobiologické a biologické ukazovatele vody.
UV dezinfekcia vody alebo chemická dezinfekcia vody sú základom nezávadnosti vody.
UV dezinfekcia má svoje klady aj zápory a rovnako aj chemická dezinfekcia. Preto je dôležité vopred sa poradiť s odbornou spoločnosťou ako určite je aj GARANT MARTIN, spol. s r.o.

Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. má bohaté skúsenosti v návrhu a realizácií zariadení na úpravu vody na celom území SR.
Naša činnosť nekončí predajom zariadenia na úpravu vody, ale pokračuje odborným servisom zariadení na úpravu vody v záručnej aj po záručnej dobe.

Zariadenia na úpravu vody Garant majú osvedčenú kvalitu. Zariadenia sú kompletované z osvedčených komponentov svetových výrobcov priamo v našej spoločnosti v Martine.
Zariadenia na úpravu vody Garant sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR. Každé zariadenie je pred expedíciou prednastavené z výroby.

Riešenie úpravy vody začnite vždy rozborom vašej vody v akreditovanom pracovisku.
Rozbor vody je prvý a správny krok pre dokonalú úpravu vody.

Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. sa zaoberá okrem úpravy vody aj priemyselnou tepelnou technikou. Na stránke www.garant.sk si môžete vybrať:
vyvíjač pary Rotondi, Garioninaval alebo LPV Caldaie
parný kotol UNICAL
horák RIELLO
čerpadlo SPECK a čerpadlo INTERPUMP
nerezovú napájaciu nádrž pre parný kotol alebo vyvíjač pary
nerezový chladič vzoriek vody
Expandér na vychladenie horúcich odpadových vôd z kotolne

Vaša spokojnosť s našimi produktmi a službami je najlepšia odmena pre nás!