Odchlórovanie pitnej vody

Uhlíkový filter Vám odstráni z vody chlór, pesticídy, niektoré ťažké kovy ale aj niektoré pachy a niektoré organické látky rozpustené vo vode.Aktívne uhlie alebo adsorpčné uhlie je spoločné meno pre skupinu pórovitých uhlíkov s hubovitou štruktúrou. Sú typické veľkým aktívnym povrchom s vysokou schopnosťou adsorbovať široké spektrum mikromolekulárnych a makromolekulárnych látok.

Adsorpcia je proces, pri ktorom látka priľne na povrch adsorbenta. Aktívne uhlie je najpoužívanejším adsorpčným médiom. Radí sa medzi organické, pretože organické molekuly (herbicídy, pesticídy a priemyselné rozpúšťadlá, rôzne druhy liečiv, fosfáty) majú schopnosť priľnúť na povrch aktívneho uhlia. Táto jeho absorpčná schopnosť je v niektorých prípadoch umocnená katalytickou schopnosťou. Napríklad chlór rozpustený vo vode sa na povrchu aktívneho uhlia mení v neškodný chlorid, sírovodík na síran a pod.Pretože účinnosť adsorpcie uhlia výrazne klesá s množstvom nerozpustených látok vo vode, je treba predradiť vo filtrácii vhodnú mechanickú filtráciu. Odporúča sa umiestniť mechanickú filtráciu aj za aktívne uhlie. Z uhlia sa môže uvoľniť zákal, ktorý môže tvoriť film nečistôt na hladine vody.Uhlíkový filter môže byť v podobe malého potrubného filtra alebo vo forme väčšieho zariadenia na odchlórovanie vody.

Obidve spomínané formy majú spoločný len typ náplne – aktívne uhlie. Forma potrubného filtra sa dá použiť len na veľmi malé prietoky a veľmi malú spotrebu vody nakoľko objem náplne aktívneho uhlia je veľmi malá.

Pre odchlórovanie vody pre rodinný dom alebo iné objekty je nutné použiť zariadenie na odchlórovanie (dechloráciu) vody.

Máte problém s chlórom, pesticídmi alebo zemitým pachom vašej vody?

Naša spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami Vám rada pomôže. Naše zariadenia na odchlórovanie vody zníži obsah chlóru vo vode vašej domácnosti, prevádzky, či firmy.

Používame osvedčené postupy, ktoré zabezpečia zníženie chlóru vo vode na úroveň parametrov pitnej vody.

Zariadenia na odchlórovanie vody starostlivo skladáme z osvedčených komponentov priamo v našej prevádzke v Martine.

 

Každé zariadenie je kontrolované a vopred prednastavené u nás vo výrobe zariadenia.

Všetky údaje o prevádzke zariadenia sú zobrazované na displeji.Čistá voda neznamená, že voda je len priezračná ale aj to, že je voda bez chlóru.

 

K úprave vody poskytujeme:

– bezplatné poradenstvo

– montáž a servis na celom území SR (platená služba)

– garanciu seriózneho prístupu a profesionality (sme tu pre Vás od r. 1996)

 

Ako vybrať vhodné zariadenie na odchlórovanie vody:

– Vezmite na zreteľ Vašu spotrebu vody a hodnoty chlóru Vašej vody

– V technickom popise každého zariadenia je uvedený Max.prietok vody a Max.spotreba vody. Pri výbere zariadenia nesmie byť prekročený ani jeden z uvedených parametrov.

 

Odporúčané typy odchlórovania vody:

– pre Rodinný dom s max. 2 osobami odporúčame typ Garant 1054AT-RX67/WG-45

– pre Rodinný dom s max. 4 osobami odporúčame typ Garant 1354AT-RX67/WG-70

– pre malý rodinný penzión s max.6 izbami odporúčame typ Garant 1354AT-RX67/WGD-70

 

Výhody odchlórovania vody:

• Odchlórovanie (dechlorácia) vody je plne automatické a ekologické zariadenie. Nevyžaduje žiadnu obsluhu .

• Odchlórovanie vody Vám odstráni problémy s niektorými pachmi a chuťami vody, odstráni pesticídy z vody a odstráni chlór z vody.

• Upravená voda nestráca svoju kvalitu, ba naopak, kvalita vody sa zlepší.

• Odchlórovanie vody GARANT má schválenie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR pre pitnú vodu!

• Odchlórovanie vody GARANT za veľmi priaznivé ceny!Odchlórovanie vody (uhlíkové filtre) pre veľké objekty Vám navrhneme na mieru na základe Vášho dopytu zaslaním na e-mail: garant@garant.sk